Kokoukset

Törmälän sukuseura ry   Esityslista:

Sukutapaaminen ja kokous   12-15.07.2018 Kemijärvi

1 Kokouksen avaus

2 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

3 Valitaan kokousen puheenjohtaja,sihteeri,ääntenlaskijat,sekä pöytäkirjantarkastajat

4 Hyväksytään työjärjestys

5 Keskustelu,miten hoidetaan Martta ja Arvid Törmälän haudanhoitokulut(Alustus Kirsti Törmälä)

6 Keskustellaan tomintasuunnitelmasta.Toimintasuunnitelma päätetään sukuseuran hallituksessa

7 Jäsenmaksut

8 Päätetään jäsenmaksun määrä seuraavalle kolmivuotis kaudella

9 Valitaan mikäli tarpeellista,lisäjäsen hallitukseen

10 Muut  esille tulevat asiat

  SUKUKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 Paikka: Kemijärvi Salcomp Kokoustila

Aika:  14.7.2018

Läsnä:                     

Kalevi Törmälä  Risto Törmälä  Teuvo Kivelä  Riitta

Aalto Lea Kivelä Erkki Pitkänen Timo Haaraoja 

Annikki Yrjönen Tiina Haaraoja Kirsti Ervasti 

Esa Ervasti Merja Kivelä

 

1.     Kalevi Törmälä avasi kokouksen klo 16:40,

2.     Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

3.     Kalevi Törmälä valittiin puheenjohtajaksi. Risto Törmälä valittiin sihteeriksi.

Teuvo Kivelä ja Esa Ervasti valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

4.     Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.     Arvid ja Martta Törmälän haudan hoitokustannukset päätettiin maksaa seuran varoista.

6.     Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Jäsen maksun yhteydessä lähetetään tiedote seuran toiminnasta. Toiminta suunnitelman tekee seuran hallitus.

7.     Päätetään jäsenmaksun suuruus. Timo ehdotti 20€, Tiina ehdotti 15€

8.     Seuran jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 15 €.

9.     Lisäjäsen hallitukseen. Puheenjohtaja esitti että Risto Törmälä valitaan hallitukseen Lea Kivelän tilalle.

      Sirkka Ulmaja valittiin seuran tiedottajaksi.

10.  Mikko Törmälä palautti seuran viirin saate kirjeineen.

11.  Seuran standardi myönnetään puheenjohtajalle kokouksessa pidettäväksi, ansioituneen jäsenen merkkipäivänä, yritykselle/yhdistykselle merkittävästä työstä seuramme hyväksi,

Sukuseuran hallitus päätti myöntää standardin Raisa Tuomikoskelle ja Teuvo Kivelälle.

                Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:57

Kemijärvellä 4.1.2020

Kalevi Törmälä                                               Risto Törmälä

Puheenjohtaja                                                Sihteeri

 

*************************************************************************************************

 

 

Varsinainen sukukokous 3-5.7.2015

Paikka: Siikajoki, Törmälän tila
Aika: 04.07.2015 klo 14.00-15.00

 1. Kokous avattiin ja todettiin kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Törmälä ja sihteeriksi Aarno Törmälä. Äänten lakijoiksi Mika Kivelä sekä Lea Kivelä, jotka toimivat samalla myös pöytäkirjan tarkistajina.
 3. Todettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi, johon ei tullut muutoksia.
 4. Kirsti Ervasti esitteli seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset sekä toiminnan tarkastajan lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta. Sukuyhdistyksen tilin saldo on 1698,41 € (4.7.2015), josta lahjoitetun rahaston osuus on 905€. Muut tulot ovat kertyneet sukuyhdistyksen jäsenten vuosittaisista jäsenmaksuista (15 €/jäsen/a). Kuluja ovat kuukausittaiset pankkimaksut, vuosittainen nettisivujen ylläpitomaksu sekä Martan ja Arvidin haudanhoitomaksu (maksettu 5 vuodeksi).
 5. Tilinpäätökset vahvistettiin ja myönnettiin vastuu vapaus rahastonhoitajalle.
 6. Päätettiin yhteisesti siirtää toimintasuunnitelman uuden hallituksen tehtäväksi.
 7. Keskusteltiin yhdistyksen liittymismaksusta ja vuotuisesta jäsenmaksusta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Varsinaista liittymismaksua ei peritä. Päätettiin mahdollisuudesta maksaa kerralla kolmen vuoden jäsenmaksut. Tällöin jäsenmaksun määrä on 40 €/jäsen. Muutoin jäsenmaksu on 15 €/vuosi. Ne, jotka ovat jo maksaneet kauden 2015 jäsenmaksun, voivat maksaa ensi vuoden alusta seuraavat kolme kautta kerralla 2016-2018.
 8. Uuden hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Törmälä. Erillistä varapuheenjohtajaa ei valita. Sihteerin hallitus valitsee keskuudestaan. Hallituksen jäseniksi valittiin Kalevi Törmälä, Lea Kivelä ja Iiku Törmälä. Rahastonhoitajana jatkaa Kirsti Ervasti ja toiminnan tarkastajana Marja Törmälä. Sukuseuran nimen voi kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi myös oikeuttaa hallituksen puheenjohtajan kirjoittamaan nimen yksin.
 9. Muita asioina päätettiin seuraavan sukukokouksen pitopaikka ja aika. Paikaksi valittiin Sallan Paloperän kylän Kinttaan pirtti, http://www.sallankylat.fi/fi/Kinttaanpirtti. Alustava ajankohta on 6.-8.7.2018.
 10. Kokous päätettiin

Pöytäkirjan tarkastajat
Lea Kivelä
Mika Kivelä

 

 

Sukuseuran hallitus kokoontui 4.12.2010 Haukiputaalla hotelli ravintola Samanttassa. Hallituksen päätöksiä: - Hyväksyttiin Mainostakomo ky:n tarjous kotisivuista internettiin.- suvun kantaisäksi määriteltiin Knut Raudaskoski.-sukukokouksen yhteydessä pidettäviin sukujuhliin ovat tervetulleita kaikki sukulaiset, sukukokoukseen osallistumisoikeus on vain jäsenillä.- päätettiin hankkia jäsenille T-paidat tai vaihtoehtoisesti pikeepaidat. Paitojen kustannukset pidetään kohtuullisina.- päätettiin perustaa avustusrahasto jonka säännöt vahvistetaan sukukokouksessa.

Kokouksen päätöksiä. - yhdistyslain muutoksesta johtuen tilintarkastajan toimi lopetetaan ja tilalle tulee toiminnan tarkastajan nimike. Hallitus päätti esittää kokukselle toiminnan tarkastajaksi Marja Törmälää. Sääntömuutos tehdään seuraavassa kokouksessa . - seuraava sukukokous pidetään 2014. Vasuullisena järjestäjänä on Aarno Törmälä.- sukuseuran hallitus päätti myöntää Törmälän sukuseuran standaarin n:o 1 Kalevi Törmälälle seuran eteen tekemänsä työn johdosta. - Sukuseuran hallitus päätti myöntää standaarin n:o 5 Risto Törmälälle hänen sukuseuran hyväksi tekemästään pitkäaikaisesta työstä.- Vuoden 2012 aikana vietetään useita merkkipäiviä, muunmuassa Pentti Törmälän 70v päivä.hallitus päätti että Risto Törmälä toimii vastuullisena järjestäjänä.- Hallituksen esitys jäsenmaksuksi kaudelle 2012-2014 on 15€/ henkilö, liittymismaksua ei peritä.- hallitus hyväksyi puheenjohtajan laatiman rahaston ohjesäännöt.- hallitus hyväksyi standaarin myöntämisen perusteet.

Törmälän sukuseuran sukukukokous Lauantaina 9.7.2011 Kalajoki

Sukukokouksen esityslista

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 6. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta.
 7. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
 9. päätetään rahaston perustamisesta
 10. valinnat sukuseuran hallitukseen
 11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Törmälän Sukuseura ry
Puheenjohtaja
Kalevi Törmälä